Met genoegen kunnen wij u melden dat Spierziekten Nederland het komende jaar weer regelmatig van buurthuis De Meerpaal gebruik gaat maken.Spierziekten Nederland organiseert namelijk landelijke- en regionale bijeenkomsten en/of themadagen voor mensen met een spierziekte. Deze bijeenkomsten/themadagen zijn voor leden van Spierziekten Nederland, die daarvoor speciaal zijn uitgenodigd. 

 

Leden met een bepaalde diagnose zijn uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een kaderlid. Omdat het prettig kan zijn om mensen te ontmoeten die aan één woord genoeg hebben om u te begrijpen, ervaren de deelnemers deze bijeenkomsten als zinvol.

 

Hou deze pagina: www.spierziekten.nl in de gaten voor nieuwe activiteiten van Spierziekten Nederland. 

 

Themabijeenkomst Wet- en regelgeving

21 april 2018

 

Hebt u zorg nodig en/of hulpmiddelen? De afgelopen jaren zijn er nieuwe wetten bijgekomen: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar legt u de hulpvraag neer? Hoe pakt u het goed aan? Wie kan u adviseren? Hoe voert u bijvoorbeeld een keukentafelgesprek? En hoe bereidt u dit voor?

 

Op zaterdag 21 april a.s. organiseren wij in De Meerpaal een bijeenkomst over wet- en regelgeving rondom de vraag 'Hoe kan ik aan passende zorg en hulpmiddelen komen'? Met praktische informatie, tips en adviezen.

 

 

Contact

Buurthuis De Meerpaal Industrielaan 1
Ede
6717 EL
0318-630514 info@meerpaalede.nl