GOUDEN DONATIES


 

Wij zijn voor de uitvoering van het Gouden Dagen programma mede afhankelijk van donaties en kunnen elke bijdrage goed gebruiken!

 

Waarom zijn Gouden Dagen nodig?


Ruim een kwart van de ouderen is kwetsbaar (27%) en de helft van de ouderen is eenzaam. Eenzaamheid is een groeiend en onderschat probleem en neemt toe bij het ouder worden; door verlies van mensen, door beperkingen. Ofwel, bij het ouder worden, wordt het netwerk kleiner. Meer dan de helft van de mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgt nooit bezoek een groot deel komt niet eens buiten.

De Meerpaal wil met Gouden Dagen Nederland kwetsbare ouderen onvergetelijke momenten geven, deze mensen in beeld houden en blijvend voorzien van een aanbod waar ze echt behoefte aan hebben. Het ondernemen of beleven van activiteiten maakt dat de beleving van eenzaamheid minder wordt.


In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65-plus. Bijna de helft is ouder dan 80 jaar. De groep ouderen groeit alleen maar, we moeten er voor zorgen dat Gouden Dagen voor alle ouderen bereikbaar is.

 


Hoe werkt Gouden Dagen?


Gouden Dagen mobiliseert de lokale gemeenschap voor kwetsbare ouderen in de buurt. Vrijwilligers, donateurs, sponsoren, bedrijven, instanties, iedereen kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren. Met geld, met goederen, met tijd of met talenten. Eenmalig, of structureel. Gouden Dagen leunt dus niet op overheidsgeld, maar op de betrokkenheid en solidariteit van de lokale gemeenschap.

 

Het unieke van Gouden Dagen is de directe uitvoering in de buurt: want Gouden Dagen is nu ook te vinden in Ede, bereikt ouderen in Ede en de financiele steun is ook bedoeld voor het helpen van ouderen in Ede. 
 

Door zo dicht bij de samenleving betrokken te zijn, kan Gouden Dagen echt ingaan op de wensen en behoeften van ouderen. Gouden Dagen heeft goed contact met andere ouderenorganisaties in het werkveld. De vraag van ouderen is groot en groeit alleen maar. Er is nog een grote groep ouderen die niet geholpen is en thuis zit zonder aanspraak!

 

Wilt u helpen Gouden Dagen Ede tot stand te brengen en in stand te houden?

 

U kunt op verschillende manieren bijdragen. Indien u wilt schenken aan het Gouden Dagen programma van De Meerpaal (Ede), geeft u dit dan aan op het formulier door 'Gouden Dagen op locatie' aan te vinken en specifiek De Meerpaal Ede aan te geven. Ter verduidelijking, zie hieronder:
 

(Voorbeeld)

 

Hieronder vindt u de link naar de donatie- en vrijwilligerspagina van Gouden Dagen Nederland (en De Meerpaal Ede):

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Gouden Dagen Ede/De Meerpaal:

 
Bernard Lekkerkerker
 

Email: beheer@meerpaalede.nl
Telefoon: 0318-630514
 

 

Alvast ontzettend bedankt!!!

 

Contact

Buurthuis De Meerpaal Industrielaan 1
Ede
6717 EL
0318-630514 info@meerpaalede.nl